Customercare & Billing

Få rådgivning og skab værdi med virksomhedens Customercare & Billing system

Hos EBS NORDIC har vi mere end 15 års erfaring indenfor projekter med Customercare & Billing systemer, vi kender de styrker og svagheder der er hos de løsninger som findes i Danmark og Skandinavien plus fra et par lande mere i Europa. Vi har stor erfaring med de fleste løsninger til Customercare & Billing, herunder SonWin, MECOMS, Xellent, Easy Energy m.fl.

Mange energi- og forsyningsselskaber udnytter endnu ikke det fulde potentiale af deres Customercare & Billing systemer. Systemerne er typisk en væsentlig investering for selskabet både i tid og penge. Derfor er det vigtigt at realisere det fulde potentiale og håndtere de risici, der er forbundet med at indføre et nyt Customercare & Billing system.

Customercare & Billing systemer har ofte til formål at reducere omkostningerne og sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne i selskabet. Men det indebærer ofte også større ændringer af forretningsprocesserne og ansvarsområder, og på kort sigt er der derfor risiko for ikke at realisere fordelene ved implementeringen.

EBS NORDIC står klar til at hjælpe dig med en skræddersyet tilgang, der sikrer din virksomhed et succesfuldt projekt ved at designe din organisation, processer og systemer ud fra en kunde- og forretningsfokuseret tilgang og dermed udnytte det fulde potentiale af dit Customercare & Billing system.

Vi kan hjælpe dig med at udnytte det fulde potentiale af dine forretningssystemer, der:

  • skaber sammenhæng mellem virksomhedens strategi og business case, herunder markeder, organisation, processer og kultur.
  • har fokus på at opnå fordelene ved at revurdere din oprindelige business case og projektplaner.
  • optimerer forretningsprocesser, der ikke er siloopdelt mellem fx frontoffice, backoffice, finans, salg, ledelse eller it mv.
  • sikrer, at virksomheden til stadighed har de nødvendige kontroller indbygget i systemet og processerne.

Kontakt os
Få en uforpligtende dialog med os om, hvordan vi i samarbejde og hjælpe dig med at etablere eller optimere jeres forretningssystemer eller på anden vis tilbyde rådgivning ift. til jeres Customercare & Billing systemer.