ERP & Asset Management

Få rådgivning og skab værdi med virksomhedens ERP og Asset Management systemer

Mange energi- og forsyningsselskaber samt private virksomheder udnytter endnu ikke det fulde potentiale af deres ERP og Asset Management systemer. Systemerne er typisk en væsentlig investering for selskabet både i tid og penge. Derfor er det vigtigt at realisere det fulde potentiale og håndtere de risici, der er forbundet med at indføre et nyt ERP og Asset Management system.

Få en skræddersyet tilgang og et succesfuldt forretningsprojekt

ERP og Asset Management har ofte til formål at reducere omkostningerne og sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne i selskabet. Men det indebærer ofte også større ændringer af forretningsprocesserne og ansvarsområder, og på kort sigt er der derfor risiko for ikke at realisere fordelene ved implementeringen.

EBS NORDIC står klar til at hjælpe dig med en skræddersyet tilgang, der sikrer din virksomhed et succesfuldt projekt ved at designe din organisation, processer og systemer ud fra en kunde- og forretningsfokuseret tilgang og dermed udnytte det fulde potentiale af dit forretningssystem.

Vi kan hjælpe dig med at udnytte det fulde potentiale af dine forretningssystemer, der:

  • skaber sammenhæng mellem virksomhedens strategi og business case, herunder markeder, organisation, processer og kultur.
  • har fokus på at opnå fordelene ved at revurdere din oprindelige business case og projektplaner.
  • optimerer forretningsprocesser, der ikke er siloopdelt mellem fx afregning, finans, HR, indkøb, lager, salg, ledelse, it eller geografisk mv.
  • sikrer, at virksomheden til stadighed har de nødvendige kontroller indbygget i systemet og processerne.

Kontakt os
Få en uforpligtende dialog med os om, hvordan vi i samarbejde og hjælpe dig med at etablere eller optimere jeres forretningssystemer eller på anden vis tilbyde rådgivning ift. til jeres ERP og Asset Management løsninger.