Forretningsoverblik

EBS Nordic er specialiseret i konsulent, projektledelse, udvikling, og implementering samt strategisk udbudsrådgivning.

Vi sikrer, at du får udnyttet det fulde potentiale af dine ressourcer og løsninger. I et tæt samarbejde med vores kunder skaber vi værdi og leverer vores ydelser i enten projektform eller gennem partnerskabsaftaler. Heri indgår vores kompetencer i tæt samarbejde med kundens egen organisation.

Vi sikrer vores kunders it-investeringer gennem fokus på it-systemernes livscyklus, hvori vi tager ansvar for rådgivning, organisatorisk implementering, integration og support i alle faser.

Vi forstår at tænke hele projektet / løsningen fra start til slut, og kombinere domæneviden med teknologiske løsninger.

Vores medarbejdere har et meget højt kompetenceniveau. De er gode til at gå ind i nye opgaver, hvor de skaber fremdrift og værdi for kunden.

Vi arbejder med anerkendte teknologier og har en bred teknologisk indsigt erhvervet gennem egne medarbejdere samt et netværk af lokale og internationale samarbejdspartnere.

Vi giver plads og har særligt fokus på at skabe et godt arbejds- og samarbejdsklima.

Vejen til større effektivitet går først og fremmest gennem forretningsforståelse, menneskelig indsigt og kreativitet. Vi skal forstå din virksomhed, sætte os ind i både dine og dine medarbejderes behov og derefter bruge vores hoveder til at finde en løsning. Først derefter kommer teknologien ind i billedet.

Hos EBS Nordic har vi mange års erfaring med at bruge hovedet. Vi optimerer processer, gør information tilgængelig og skaber systemer, der letter arbejdsgangene. Til glæde for dig og dine medarbejdere. For effektiviteten i din virksomhed. Og ikke mindst for din bundlinje.

Team af specialister til Strategisk udbudsrådgivning

 • hvordan kan et udbud understøtte anskaffelsen af den rigtige ydelse på det rigtige tidspunkt til den rigtige pris?
 • strategisk udbudsrådgivning, forberede, planlægge og gennemføre komplekse udbud.

Team af specialister ift. rådgivning indenfor Customercare & Billing, ERP og Asset Management løsninger

 • analyse af eksisterende arkitektur, løsninger og forslag til optimeringer.
 • fastlægge strategiske pejlemærker, business case og overordnede forretningsbehov.
 • analyse og forslag til eventuel skift af løsning inkl. business case samt vurdering af udbud / ikke udbud.
 • rådgivning, der dækker processen fra strategi, anskaffelse og implementering til optimering

Konsulentteam, der favner konsulent, udvikling og projektledelse

 • program- og projektledere med speciale indenfor energi og forsyning.
 • specialister i optimering af Customercare & Billing processer (front- såvel backoffice opgaver).
 • projektledelse for en sikker vej til Flex afregning i forbindelse med Engrosmodellens næste fase.

Projektudvikling

 • tilpasning og udvikling i eksisterende Billing, ERP, CRM og Net løsninger.
 • partnerskab / rådgivning om udvikling af nye applikationer
 • projektudvikling, fx opdaterings- og rapporteringsløsning inkl. revisionsspor ift. afregningsløsninger.