Forretningsmodel

Forretningsmodel styrker engagementet og kundetilfredsheden

EBS NORDIC's forretningsmodel, styrker den enkeltes incitament og derigennem tiltrækker og fastholder nogle af de bedste it- og forretnings-konsulenter i branchen. Vores forretningsmodel er en mellemting mellem et traditionelt konsulenthus og en freelance-model, hvor den enkelte konsulent og teamet er selvstændige ”cost centre”, og hvor aflønningen således er ligefrem proportional med resultatskabelsen.

For EBS NORDICs kunder betyder forretningsmodellen:
Indgåelse af et business-to-business aftaleforhold mellem kunden, EBS NORDIC og konsulenten, som sikrer kunden navngivne konsulenter

  • Et højt fagligt kompetenceniveau, da forretningsmodellen kun er attraktiv for de bedste it- og forretningskonsulenter

  • Dedikerede konsulenter fra start til slut, da konsulenterne alene er målt og aflønnet på de resultater, de skaber hos vores kunder.

  • At konsulenterne opretholder og videreudvikler deres kompetencer for vedvarende at skabe resultater hos kunden.

  • God konsulentskik – konsulenten udviser god konsulentadfærd og evner at ”forstå som en intern og udfordre som en ekstern”

Business-to-business aftaleforhold sikrer navngivne konsulenter
Forretningsmodellen betyder også, at EBS NORDIC – modsat den traditionelle konsulentbranche – indgår kontraktslige aftaler på navngivne konsulenter. Vores kunder ved hvem der løser opgaven – hele vejen igennem. Da EBS NORDICs konsulenter er selvstændige indgår de i et business-to-business aftaleforhold, i stedet for et traditionelt arbejdstagerforhold, hvor konsulenten kan forlade en opgave med en måneds varsel.

I et business-to-business aftaleforhold er konsulenten kontraktligt forpligtet af indgåede aftaler, og den enkeltes ansvar er derfor bundet til opgaven og kunden. Med de omkostninger, der er forbundet med at udskifte nøglepersoner i større it-projekter, kan vi med denne model tilbyde vores kunder en forretningsmæssig fordel.